User Tools

Site Tools


11925-neolophonotus-maculipennis-la-gi

Neolophonotus maculipennis
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Neolophonotus
Loài (species) N. maculipennis
Danh pháp hai phần
Neolophonotus maculipennis
Lindner, 1955

Neolophonotus maculipennis là một loài ruồi trong họ Asilidae. Neolophonotus maculipennis được Lindner miêu tả năm 1955. Loài này phân bố ở vùng nhiệt đới châu Phi.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Neolophonotus maculipennis tại Wikispecies
11925-neolophonotus-maculipennis-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)