User Tools

Site Tools


11927-neolophonotus-marshalli-la-gi

Neolophonotus marshalli
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Neolophonotus
Loài (species) N. marshalli
Danh pháp hai phần
Neolophonotus marshalli
Hobby, 1934

Neolophonotus marshalli là một loài ruồi trong họ Asilidae. Neolophonotus marshalli được Hobby miêu tả năm 1934. Loài này phân bố ở vùng nhiệt đới châu Phi.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Neolophonotus marshalli tại Wikispecies
11927-neolophonotus-marshalli-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)