User Tools

Site Tools


11928-neolophonotus-melanolophus-la-gi

Neolophonotus melanolophus
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Neolophonotus
Loài (species) N. melanolophus
Danh pháp hai phần
Neolophonotus melanolophus
(Loew, 1858)

Neolophonotus melanolophus là một loài ruồi trong họ Asilidae. Neolophonotus melanolophus được Loew miêu tả năm 1858.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Neolophonotus melanolophus tại Wikispecies
11928-neolophonotus-melanolophus-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)