User Tools

Site Tools


11929-neolophonotus-micropterus-la-gi

Neolophonotus micropterus
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Neolophonotus
Loài (species) N. micropterus
Danh pháp hai phần
Neolophonotus micropterus
Macquart, 1838

Neolophonotus micropterus là một loài ruồi trong họ Asilidae. Neolophonotus micropterus được Macquart miêu tả năm 1838.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Neolophonotus micropterus tại Wikispecies
11929-neolophonotus-micropterus-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)