User Tools

Site Tools


11930-neolophonotus-molitor-la-gi

Neolophonotus molitor
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Neolophonotus
Loài (species) N. molitor
Danh pháp hai phần
Neolophonotus molitor
(Wiedemann, 1828)

Neolophonotus molitor là một loài ruồi trong họ Asilidae. Neolophonotus molitor được Wiedemann miêu tả năm 1828.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Neolophonotus molitor tại Wikispecies
11930-neolophonotus-molitor-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)