User Tools

Site Tools


11931-neolophonotus-parvus-la-gi

Neolophonotus parvus
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Neolophonotus
Loài (species) N. parvus
Danh pháp hai phần
Neolophonotus parvus
(Ricardo, 1920)

Neolophonotus parvus là một loài ruồi trong họ Asilidae. Neolophonotus parvus được Ricardo miêu tả năm 1920.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Neolophonotus parvus tại Wikispecies
11931-neolophonotus-parvus-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)