User Tools

Site Tools


11934-neolophonotus-porcellus-la-gi

Neolophonotus porcellus
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Neolophonotus
Loài (species) N. porcellus
Danh pháp hai phần
Neolophonotus porcellus
(Speiser, 1910)

Neolophonotus porcellus là một loài ruồi trong họ Asilidae. Neolophonotus porcellus được Speiser miêu tả năm 1910. Loài này phân bố ở vùng nhiệt đới châu Phi.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Neolophonotus porcellus tại Wikispecies
11934-neolophonotus-porcellus-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)