User Tools

Site Tools


11935-neolophonotus-rapax-la-gi

Neolophonotus rapax
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Neolophonotus
Loài (species) N. rapax
Danh pháp hai phần
Neolophonotus rapax
(Ricardo, 1920)

Neolophonotus rapax là một loài ruồi trong họ Asilidae. Neolophonotus rapax được Ricardo miêu tả năm 1920.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Neolophonotus rapax tại Wikispecies
11935-neolophonotus-rapax-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)