User Tools

Site Tools


11936-neolophonotus-rhodesii-la-gi

Neolophonotus rhodesii
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Neolophonotus
Loài (species) N. rhodesii
Danh pháp hai phần
Neolophonotus rhodesii
(Ricardo, 1920)

Neolophonotus rhodesii là một loài ruồi trong họ Asilidae. Neolophonotus rhodesii được Ricardo miêu tả năm 1920. Loài này phân bố ở vùng nhiệt đới châu Phi.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Neolophonotus rhodesii tại Wikispecies
11936-neolophonotus-rhodesii-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)