User Tools

Site Tools


11937-neolophonotus-robustus-la-gi

Neolophonotus robustus
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Neolophonotus
Loài (species) N. robustus
Danh pháp hai phần
Neolophonotus robustus
(Ricardo, 1922)

Neolophonotus robustus là một loài ruồi trong họ Asilidae. Neolophonotus robustus được Ricardo miêu tả năm 1922.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Neolophonotus robustus tại Wikispecies
11937-neolophonotus-robustus-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)