User Tools

Site Tools


11938-neolophonotus-spiniventris-la-gi

Neolophonotus spiniventris
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Neolophonotus
Loài (species) N. spiniventris
Danh pháp hai phần
Neolophonotus spiniventris
(Loew, 1858)

Neolophonotus spiniventris là một loài ruồi trong họ Asilidae. Neolophonotus spiniventris được Loew miêu tả năm 1858.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Neolophonotus spiniventris tại Wikispecies
11938-neolophonotus-spiniventris-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)