User Tools

Site Tools


11943-neolophonotus-vermiculatus-la-gi

Neolophonotus vermiculatus
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Neolophonotus
Loài (species) N. vermiculatus
Danh pháp hai phần
Neolophonotus vermiculatus
Londt, 1988

Neolophonotus vermiculatus là một loài ruồi trong họ Asilidae. Neolophonotus vermiculatus được Londt miêu tả năm 1988. Loài này phân bố ở vùng nhiệt đới châu Phi.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Neolophonotus vermiculatus tại Wikispecies
11943-neolophonotus-vermiculatus-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)