User Tools

Site Tools


11946-neomochtherus-acanthodes-la-gi

Neomochtherus acanthodes
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Neomochtherus
Loài (species) N. acanthodes
Danh pháp hai phần
Neomochtherus acanthodes
Loew, 1849

Neomochtherus acanthodes là một loài ruồi trong họ Asilidae. Neomochtherus acanthodes được Loew miêu tả năm 1849.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Neomochtherus acanthodes tại Wikispecies
11946-neomochtherus-acanthodes-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)