User Tools

Site Tools


11947-neomochtherus-albicans-la-gi

Neomochtherus albicans
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Neomochtherus
Loài (species) N. albicans
Danh pháp hai phần
Neomochtherus albicans
(Loew, 1849)

Neomochtherus albicans là một loài ruồi trong họ Asilidae. Neomochtherus albicans được Loew miêu tả năm 1849. Loài này phân bố ở vùng Cổ Bắc giới và châu Á.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Neomochtherus albicans tại Wikispecies
11947-neomochtherus-albicans-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)