User Tools

Site Tools


11948-neomochtherus-albicomus-la-gi

Neomochtherus albicomus
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Neomochtherus
Loài (species) N. albicomus
Danh pháp hai phần
Neomochtherus albicomus
(Hine, 1909)

Neomochtherus albicomus là một loài ruồi trong họ Asilidae. Neomochtherus albicomus được Hine miêu tả năm 1909.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Neomochtherus albicomus tại Wikispecies
11948-neomochtherus-albicomus-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)