User Tools

Site Tools


11949-neomochtherus-albiventris-la-gi

Neomochtherus albiventris
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Neomochtherus
Loài (species) N. albiventris
Danh pháp hai phần
Neomochtherus albiventris
Villeneuve, 1920

Neomochtherus albiventris là một loài ruồi trong họ Asilidae. Neomochtherus albiventris được Villeneuve miêu tả năm 1920.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Neomochtherus albiventris tại Wikispecies
11949-neomochtherus-albiventris-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)