User Tools

Site Tools


11950-neomochtherus-alpinus-la-gi

Neomochtherus alpinus
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Neomochtherus
Loài (species) N. alpinus
Danh pháp hai phần
Neomochtherus alpinus
Meigen, 1820

Neomochtherus alpinus là một loài ruồi trong họ Asilidae. Neomochtherus alpinus được Meigen miêu tả năm 1820.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Neomochtherus alpinus tại Wikispecies
11950-neomochtherus-alpinus-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)