User Tools

Site Tools


11951-neomochtherus-angustipennis-la-gi

Neomochtherus angustipennis
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Neomochtherus
Loài (species) N. angustipennis
Danh pháp hai phần
Neomochtherus angustipennis
(Hine, 1909)

Neomochtherus angustipennis là một loài ruồi trong họ Asilidae. Neomochtherus angustipennis được Hine miêu tả năm 1909.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Neomochtherus angustipennis tại Wikispecies
11951-neomochtherus-angustipennis-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)