User Tools

Site Tools


11952-neomochtherus-auratus-la-gi

Neomochtherus auratus
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Neomochtherus
Loài (species) N. auratus
Danh pháp hai phần
Neomochtherus auratus
Janssens, 1968

Neomochtherus auratus là một loài ruồi trong họ Asilidae. Neomochtherus auratus được Janssens miêu tả năm 1968. Loài này phân bố ở vùng Cổ Bắc giới và châu Á.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Neomochtherus auratus tại Wikispecies
11952-neomochtherus-auratus-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)