User Tools

Site Tools


11954-neomochtherus-californicus-la-gi

Neomochtherus californicus
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Neomochtherus
Loài (species) N. californicus
Danh pháp hai phần
Neomochtherus californicus
(Hine, 1909)

Neomochtherus californicus là một loài ruồi trong họ Asilidae. Neomochtherus californicus được Hine miêu tả năm 1909.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Neomochtherus californicus tại Wikispecies
11954-neomochtherus-californicus-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)