User Tools

Site Tools


11955-neomochtherus-caspicus-la-gi

Neomochtherus caspicus
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Neomochtherus
Loài (species) N. caspicus
Danh pháp hai phần
Neomochtherus caspicus
Richter, 1966

Neomochtherus caspicus là một loài ruồi trong họ Asilidae. Neomochtherus caspicus được Richter miêu tả năm 1966.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Neomochtherus caspicus tại Wikispecies
11955-neomochtherus-caspicus-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)