User Tools

Site Tools


11956-neomochtherus-congedus-la-gi

Neomochtherus congedus
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Neomochtherus
Loài (species) N. congedus
Danh pháp hai phần
Neomochtherus congedus
Walker, 1851

Neomochtherus congedus là một loài ruồi trong họ Asilidae. Neomochtherus congedus được Walker miêu tả năm 1851.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Neomochtherus congedus tại Wikispecies
11956-neomochtherus-congedus-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)