User Tools

Site Tools


11957-neomochtherus-geniculatus-la-gi

Neomochtherus geniculatus
Neomochtherus geniculatus male1.jpg
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Neomochtherus
Loài (species) N. geniculatus
Danh pháp hai phần
Neomochtherus geniculatus
Meigen, 1820

Neomochtherus geniculatus là một loài ruồi trong họ Asilidae. Neomochtherus geniculatus được Meigen miêu tả năm 1820.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Phương tiện liên quan tới Neomochtherus geniculatus tại Wikimedia Commons
11957-neomochtherus-geniculatus-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)