User Tools

Site Tools


11958-neomochtherus-gnavus-la-gi

Neomochtherus gnavus
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Neomochtherus
Loài (species) N. gnavus
Danh pháp hai phần
Neomochtherus gnavus
(Wulp, 1872)

Neomochtherus gnavus là một loài ruồi trong họ Asilidae. Neomochtherus gnavus được Wulp miêu tả năm 1872.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Neomochtherus gnavus tại Wikispecies
11958-neomochtherus-gnavus-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)