User Tools

Site Tools


11959-neomochtherus-latipennis-la-gi

Neomochtherus latipennis
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Neomochtherus
Loài (species) N. latipennis
Danh pháp hai phần
Neomochtherus latipennis
(Hine, 1909)

Neomochtherus latipennis là một loài ruồi trong họ Asilidae. Neomochtherus latipennis được Hine miêu tả năm 1909.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Neomochtherus latipennis tại Wikispecies
11959-neomochtherus-latipennis-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)