User Tools

Site Tools


11960-neomochtherus-lepidus-la-gi

Neomochtherus lepidus
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Neomochtherus
Loài (species) N. lepidus
Danh pháp hai phần
Neomochtherus lepidus
(Hine, 1909)

Neomochtherus lepidus là một loài ruồi trong họ Asilidae. Neomochtherus lepidus được Hine miêu tả năm 1909.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Neomochtherus lepidus tại Wikispecies
11960-neomochtherus-lepidus-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)