User Tools

Site Tools


11961-neomochtherus-montanus-la-gi

Neomochtherus montanus
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Neomochtherus
Loài (species) N. montanus
Danh pháp hai phần
Neomochtherus montanus
(Hine, 1909)

Neomochtherus montanus là một loài ruồi trong họ Asilidae. Neomochtherus montanus được Hine miêu tả năm 1909.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Neomochtherus montanus tại Wikispecies
11961-neomochtherus-montanus-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)