User Tools

Site Tools


11962-neomochtherus-ochriventris-la-gi

Neomochtherus ochriventris caucasicus
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Neomochtherus
Loài (species) N. ochriventris
Danh pháp ba phần
Neomochtherus ochriventris caucasicus
Tsacas, 1968

Neomochtherus ochriventris caucasicus là một phân loài ruồi trong họ Asilidae. Neomochtherus ochriventris caucasicus được Tsacas miêu tả năm 1968. Phân loài này phân bố ở vùng Cổ Bắc giới.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Neomochtherus ochriventris tại Wikispecies
11962-neomochtherus-ochriventris-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)