User Tools

Site Tools


11963-neomochtherus-pallipes-la-gi

Neomochtherus pallipes
Neomochtherus pallipesW Grunewald Düne 070720.jpg
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Neomochtherus
Loài (species) N. pallipes
Danh pháp hai phần
Neomochtherus pallipes
(Meigen, 1820)

Neomochtherus pallipes là một loài ruồi trong họ Asilidae. Neomochtherus pallipes được Meigen miêu tả năm 1820.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Phương tiện liên quan tới Neomochtherus pallipes tại Wikimedia Commons
11963-neomochtherus-pallipes-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)