User Tools

Site Tools


11964-neomochtherus-pubescens-la-gi

Neomochtherus pubescens
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Neomochtherus
Loài (species) N. pubescens
Danh pháp hai phần
Neomochtherus pubescens
Lehr, 1996

Neomochtherus pubescens là một loài ruồi trong họ Asilidae. Neomochtherus pubescens được Lehr miêu tả năm 1996. Loài này phân bố ở vùng Cổ Bắc giới.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Neomochtherus pubescens tại Wikispecies
11964-neomochtherus-pubescens-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)