User Tools

Site Tools


11965-neomochtherus-schineri-la-gi

Neomochtherus schineri
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Neomochtherus
Loài (species) N. schineri
Danh pháp hai phần
Neomochtherus schineri
(Egger, 1855)

Neomochtherus schineri là một loài ruồi trong họ Asilidae. Neomochtherus schineri được Egger miêu tả năm 1855.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Neomochtherus schineri tại Wikispecies
11965-neomochtherus-schineri-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)