User Tools

Site Tools


11966-neomochtherus-slepjani-la-gi

Neomochtherus slepjani
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Neomochtherus
Loài (species) N. slepjani
Danh pháp hai phần
Neomochtherus slepjani
Lehr, 1967

Neomochtherus slepjani là một loài ruồi trong họ Asilidae. Neomochtherus slepjani được Lehr miêu tả năm 1967.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Neomochtherus slepjani tại Wikispecies
11966-neomochtherus-slepjani-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)