User Tools

Site Tools


11967-neomochtherus-variabilis-la-gi

Neomochtherus variabilis
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Neomochtherus
Loài (species) N. variabilis
Danh pháp hai phần
Neomochtherus variabilis
Lehr, 1964

Neomochtherus variabilis là một loài ruồi trong họ Asilidae. Neomochtherus variabilis được Lehr miêu tả năm 1964.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Neomochtherus variabilis tại Wikispecies
11967-neomochtherus-variabilis-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)