User Tools

Site Tools


11968-neomochtherus-willistoni-la-gi

Neomochtherus willistoni
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Neomochtherus
Loài (species) N. willistoni
Danh pháp hai phần
Neomochtherus willistoni
(Hine, 1909)

Neomochtherus willistoni là một loài ruồi trong họ Asilidae. Neomochtherus willistoni được Hine miêu tả năm 1909.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Neomochtherus willistoni tại Wikispecies
11968-neomochtherus-willistoni-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)