User Tools

Site Tools


11969-neomochtherus-yasya-la-gi

Neomochtherus yasya
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Neomochtherus
Loài (species) N. yasya
Danh pháp hai phần
Neomochtherus yasya
Lehr, 1996

Neomochtherus yasya là một loài ruồi trong họ Asilidae. Neomochtherus yasya được Lehr miêu tả năm 1996. Loài này phân bố ở vùng Cổ Bắc giới.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Neomochtherus yasya tại Wikispecies
11969-neomochtherus-yasya-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)