User Tools

Site Tools


11970-neophoneus-flavotibius-la-gi

Neophoneus flavotibius
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Neophoneus
Loài (species) N. flavotibius
Danh pháp hai phần
Neophoneus flavotibius
(Bigot, 1878)

Neophoneus flavotibius là một loài ruồi trong họ Asilidae. Neophoneus flavotibius được Bigot miêu tả năm 1878.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Neophoneus flavotibius tại Wikispecies
11970-neophoneus-flavotibius-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)