User Tools

Site Tools


11972-neosaropogon-garamas-la-gi

Neosaropogon garamas
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Neosaropogon
Loài (species) N. garamas
Danh pháp hai phần
Neosaropogon garamas
Walker, 1849

Neosaropogon garamas là một loài ruồi trong họ Asilidae. Neosaropogon garamas được Walker miêu tả năm 1849.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Neosaropogon garamas tại Wikispecies
11972-neosaropogon-garamas-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)