User Tools

Site Tools


11973-neosaropogon-harlequinus-la-gi

Neosaropogon harlequinus
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Neosaropogon
Loài (species) N. harlequinus
Danh pháp hai phần
Neosaropogon harlequinus
Hull, 1962

Neosaropogon harlequinus là một loài ruồi trong họ Asilidae. Neosaropogon harlequinus được Hull miêu tả năm 1962.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Neosaropogon harlequinus tại Wikispecies
11973-neosaropogon-harlequinus-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)