User Tools

Site Tools


11974-neosaropogon-janforresti-la-gi

Neosaropogon janforresti
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Neosaropogon
Loài (species) N. janforresti
Danh pháp hai phần
Neosaropogon janforresti
Lavigne, 2006

Neosaropogon janforresti là một loài ruồi trong họ Asilidae. Neosaropogon janforresti được Lavigne miêu tả năm 2006.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Neosaropogon janforresti tại Wikispecies
11974-neosaropogon-janforresti-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)