User Tools

Site Tools


11975-neosaropogon-maculata-la-gi

Neosaropogon maculata
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Neosaropogon
Loài (species) N. maculata
Danh pháp hai phần
Neosaropogon maculata
von Roeder, 1883

Neosaropogon maculata là một loài ruồi trong họ Asilidae. Neosaropogon maculata được von Roeder miêu tả năm 1883.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Neosaropogon maculata tại Wikispecies
11975-neosaropogon-maculata-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)