User Tools

Site Tools


11976-neosaropogon-minor-la-gi

Neosaropogon minor
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Neosaropogon
Loài (species) N. minor
Danh pháp hai phần
Neosaropogon minor
Hardy, 1934

Neosaropogon minor là một loài ruồi trong họ Asilidae. Neosaropogon minor được Hardy miêu tả năm 1934.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Neosaropogon minor tại Wikispecies
11976-neosaropogon-minor-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)