User Tools

Site Tools


11977-neosaropogon-princeps-la-gi

Neosaropogon princeps
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Neosaropogon
Loài (species) N. princeps
Danh pháp hai phần
Neosaropogon princeps
(Macquart, 1848)

Neosaropogon princeps là một loài ruồi trong họ Asilidae. Neosaropogon princeps được Macquart miêu tả năm 1848.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Neosaropogon princeps tại Wikispecies
11977-neosaropogon-princeps-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)