User Tools

Site Tools


11978-neosaropogon-semirufum-la-gi

Neosaropogon semirufum
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Neosaropogon
Loài (species) N. semirufum
Danh pháp hai phần
Neosaropogon semirufum
(Bigot, 1878)

Neosaropogon semirufum là một loài ruồi trong họ Asilidae. Neosaropogon semirufum được Bigot miêu tả năm 1879.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Neosaropogon semirufum tại Wikispecies
11978-neosaropogon-semirufum-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)