User Tools

Site Tools


11979-neoscleropogon-agave-la-gi

Neoscleropogon agave
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Neoscleropogon
Loài (species) N. agave
Danh pháp hai phần
Neoscleropogon agave
Walker, 1849

Neoscleropogon agave là một loài ruồi trong họ Asilidae. Neoscleropogon agave được Walker miêu tả năm 1849.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Neoscleropogon agave tại Wikispecies
11979-neoscleropogon-agave-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)