User Tools

Site Tools


11980-neoscleropogon-durvillei-la-gi

Neoscleropogon durvillei
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Neoscleropogon
Loài (species) N. durvillei
Danh pháp hai phần
Neoscleropogon durvillei
(Macquart, 1838)

Neoscleropogon durvillei là một loài ruồi trong họ Asilidae. Neoscleropogon durvillei được Macquart miêu tả năm 1838.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Neoscleropogon durvillei tại Wikispecies
11980-neoscleropogon-durvillei-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)