User Tools

Site Tools


11981-neoscleropogon-flavifacies-la-gi

Neoscleropogon flavifacies
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Neoscleropogon
Loài (species) N. flavifacies
Danh pháp hai phần
Neoscleropogon flavifacies
(Macquart, 1850)

Neoscleropogon flavifacies là một loài ruồi trong họ Asilidae. Neoscleropogon flavifacies được Macquart miêu tả năm 1850. Loài này phân bố ở miền Australasia.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Neoscleropogon flavifacies tại Wikispecies
11981-neoscleropogon-flavifacies-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)