User Tools

Site Tools


11982-neoscleropogon-lanatus-la-gi

Neoscleropogon lanatus
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Neoscleropogon
Loài (species) N. lanatus
Danh pháp hai phần
Neoscleropogon lanatus
Walker, 1849

Neoscleropogon lanatus là một loài ruồi trong họ Asilidae. Neoscleropogon lanatus được Walker miêu tả năm 1849.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Neoscleropogon lanatus tại Wikispecies
11982-neoscleropogon-lanatus-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)