User Tools

Site Tools


11983-neoscleropogon-macquarti-la-gi

Neoscleropogon macquarti
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Neoscleropogon
Loài (species) N. macquarti
Danh pháp hai phần
Neoscleropogon macquarti
Daniels, 1989

Neoscleropogon macquarti là một loài ruồi trong họ Asilidae. Neoscleropogon macquarti được Daniels miêu tả năm 1989.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Neoscleropogon macquarti tại Wikispecies
11983-neoscleropogon-macquarti-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)