User Tools

Site Tools


11988-nerax-antiphon-la-gi

Nerax antiphon
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Nerax
Loài (species) N. antiphon
Danh pháp hai phần
Nerax antiphon
Walker, 1849

Nerax antiphon là một loài ruồi trong họ Asilidae. Nerax antiphon được Walker miêu tả năm 1849.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Nerax antiphon tại Wikispecies
11988-nerax-antiphon-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)