User Tools

Site Tools


11989-nerax-caudex-la-gi

Nerax caudex
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Nerax
Loài (species) N. caudex
Danh pháp hai phần
Nerax caudex
Walker, 1849

Nerax caudex là một loài ruồi trong họ Asilidae. Nerax caudex được Walker miêu tả năm 1849.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Nerax caudex tại Wikispecies
11989-nerax-caudex-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)